ยินดีต้อนรับ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

29  พฤศจิกายน  2555
วิชา  การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย EDEA2204
เวลา 08.30-12.20 น.

         มาตรฐานในชีวิตประจำวัน คือ การวัด  เกณฑ์  ยอมรับได้  เชื่อถือได้
อาจารย์ให้นักศึกษาจับคู่เดิมที่ทำงานอาทิตย์ที่แล้ว และให้นั่งเรียงกันเป็นคู่ๆ คู่ดิฉันได้หัวข้อที่ 12      คือ การอนุรักษ์หรือการคงที่ด้านปริมาณ
 
 สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ คือ ตัวเลข
 
กลุ่มที่ 1  การนับ = การนับจำนวนสัตว์ เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ 
                               ได้จากการนับ   จำนวน   ตัวเลข    การแทนค่า
กลุ่มที่ 2  ตัวเลข = ให้นับจำนวนสัตว์ว่ามีกี่ชนิด มีกี่ตัว
                               ใช้แทนค่าให้กับลำดับที่
กลุ่มที่ 3 จับคู่ = ให้นักเรียนจับคู่สัตว์บก  สัตว์น้ำ
                           มีตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 4 การจัดประเภท = นำสัตว์บก สัตว์น้ำ มารวมกันให้เด็กแยกจำนวนสัตว์เป็น 2 กลุ่ม แล้วนับว่ามีกลุ่มละกี่ีตัว
กลุ่มที่ 5 การเปรียบเทียบ = แบ่งสัตว์ สัตว์น้ำ แล้วเปรียบเทียบว่าสัตว์กลุ่มไหนมากกว่ากัน
กลุ่มที่ 6 การจัดลำดับ = ลำดับจากเล็กไปใหญ่ จากเตี้ยไปสูง
กลุ่มที่ 7 รูปทรงและพื้นที่ = พื้นที่ของสัตว์
กลุ่มที่ 8 การวัด = ให้เด็กวัดคอยีราฟ วัดสิ่งต่างๆ นอกจากวัดตัวสัตว์แล้วใช้วัดอย่างอื่น เช่น วัดกรงสัตว์  วัดอาหาร
กลุ่มที่ 9 เซต = ให้จัดประเภทของสัตว์กินเนื้อ กินพืช
กลุ่มที่ 10 เศษส่วน = ให้เด็กรู้จักสัตว์ทั้งหมด เช่น สัตว์บกทั้งหมด  20 ตัว แบ่งครึ้่ง จะได้ 2 ส่วน เท่าๆกัน
กลุ่มที่ 11 การทำตามแบบหรือลวดลาย = นำสัตว์ทั้งหมดมารวมกันและให้เด็กทำตามแบบที่กำหนดไว้
กลุ่มที่ 12 ปริมาณคงที่ = นำปริมาณเท่ากันมาเทใส่แก้วทรงสูงและเตี้ยให้เด็กตอบ
                    การปั้นดินน้ำมันที่มีปริมาณเท่ากัน แต่ปั้นสัตว์คนละแบบ
กลุ่มที่ 13 จำนวน = ให้เด็กนับผักในตะกร้าแล้วบอกจำนวน
กลุ่มที่ 14 ตัวเลข = ให้เด็กนับผักว่ามีกี่จำนวน
กลุ่มที่ 15 จับคู่ = ให้เด็กจับคู่เลขกับจำนวนของผัก
กลุ่มที่ 16 การจัดประเภท = ให้เด็กแยกผักใบสีเขียวในตะกร้า ถ้าเป็นผักใบสีเขียวให้หยิบออกมา ถ้าไม่ใช่ให้ไว้ในตะกร้า
กลุ่มที่ 17 การเปรียบเทียบ = ให้เด็กนับจำนวน จับคู่
กลุ่มที่ 18 การจัดลำดับ = ลำดับของผักใบสีเขียว ที่หยิบออกมาจากตะกร้า
กลุ่มที่ 19 รูปทรงและเนื้อที่ = พื้นที่ของผัก และรูปทรงของผักใบสีเขียว
 
                  อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนความรู้สึกวันนี้  ว่านักศึกษาแต่ละคนรู้สึกอย่างไรที่เรียนวิชานี้  ในวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น